Loading...
Nyheter

200 000 företag riskerar förseningsavgift

200 000 företag med bokslutsdag sista december förra året har ännu inte lämnat in sin årsredovisning. Nu skickar Bolagsverket ut en påminnelse.

Sju månader efter räkenskapsårets utgång måste årsredovisningen ha lämnats in till Bolagsverket. Det slår lagen fast. För företag med bokslutsdag 31 december 2020 är det därför hög tid att lämna in årsredovisningen.

Trots det är det fortfarande ungefär 200 000 aktiebolag som inte gjort detta, vilket har föranlett Bolagsverket att skicka ut en påminnelse. I brevet skriver myndigheten att årsredovisningen ska ha inkommit senast 2 augusti i år.

Påminnelsen har gått ut antingen via vanligt brev till företagets registrerade postadress, till företagets digitala brevlåda – om en sådan finns – eller med mejl till företagets registrerade mejladress.

Den som lämnar in årsredovisningen för sent riskerar att påföras en förseningsavgift. I vissa fall kan den som inte lämnar in i tid också åtalas för bokföringsbrott.

På sin webb har Bolagsverket samlat information om vad som gäller kring inlämnande av årsredovisning och vilka datum som är aktuella, beroende på när företaget har bokslutsdag.

->  Bolagsverket: Årsredovisning för aktiebolag

Myndigheten tipsar samtidigt om möjligheten att lämna in årsredovisning och revisionsberättelsen digitalt, något som tidningen Resultat skrivit om tidigare.

Läs mer: Bolagsverket: ”Företagare bör nyttja de digitala fördelarna”

Charlotta Marténg
Foto: Getty Images