Loading...
Nyheter

3 saker du bör veta om din lönekonsult

Lönekonsulterna har hamnat i fokus i och med coronakrisen. Här är tre saker du bör känna till om din auktoriserade lönekonsult.

De senaste månadernas lönekörningar har varit tuffa med många nya programinställningar och stödåtgärder att ta hänsyn till. Samtidigt har många företag känt att just kompetensen runt lönefrågor varit ovärderlig.

Resultat har pratat med Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult på FAR, och ger dig tre bra tips.

1. Tystnadsplikt

Om inte tystnadsplikten upphävts genom en överenskommelse med dig som uppdragsgivare har lönekonsulten tystnadsplikt gentemot Försäkringskassan.

Frågan om tystnadsplikt är lämplig att reglera i uppdragsavtalet.

2. Vad är Reko?

En lönekonsult som är auktoriserad hos FAR följer Reko – svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, är ansvarsförsäkrad, vidareutbildar sig kontinuerligt samt kvalitetskontrolleras löpande av FAR. Men det är inte bara den auktoriserade lönekonsulten som ska följa reko, utan samtliga medarbetare som arbetar på en FAR-ansluten byrå omfattas av Reko när de utför lönetjänster. Vilket innebär en kvalitetssäkring för dig som kund.

3. Måste lönekonsulten dokumentera vad som görs?

En lönekonsult som är auktoriserad hos FAR måste följa reglerna som finns i Reko. Det innebär bland annat att vara noggrann med dokumentationen kring uppdragen. En Auktoriserad Lönekonsult FAR bör alltid dokumentera vilken information hen har grundat sitt råd på oavsett om du som kund får svaret direkt eller om lönekonsulten återkopplar vid ett senare tillfälle. Det kan till exempel ske genom ett mejl där lönekonsulten bekräftar samtalet och svaret denne gav dig. Av dokumentationen bör även din frågeställning framgå så att det är tydligt både för dig och för din lönekonsult vilken fråga som ställdes och vilka förutsättningar lönekonsulten hade när denne svarade på frågan.

Charlotta Marténg