Loading...
Nyheter

3 steg – så kan redovisningskonsulten hjälpa dig med ditt hållbarhetsarbete

Redovisningskonsulten har stor kännedom om din verksamhet och kan därför se dina utmaningar och möjligheter att arbeta mer hållbart. Det säger Yvonne Jansson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Riskera inte att gå miste om en ny kund, bara för att du inte har identifierat hur viktig hållbarhetsfrågan är. Det är något Yvonne Jansson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, vill skicka med till alla små- och medelstora företag.

För de stora företagen är nämligen hållbarhet en självklar fråga när de söker ny leverantör, produkt eller tjänst – och det gäller för de mindre företagen att hänga med.

Yvonne Jansson. Foto: Saerun Norén

– Man får inte glömma att redovisningskonsulten ofta är företagets bästa bollplank – och kan därför hjälpa kunden även med andra frågor än enbart redovisningsuppdraget. Mitt råd är: Prata med din redovisningskonsult om hållbarhetsfrågor!, säger Yvonne Jansson.

Hon arbetar med kvalitets- och hållbarhetsfrågor på FAR och har ständigt fingret i luften för att pejla av läget. Yvonne Jansson påminner vidare om att hållbarhet inte enbart handlar om verksamhetens arbete med miljöfrågor.

– Det kan handla om företagets arbete med miljöfrågor och sociala frågor, men även om verksamhetens etiska arbete kring till exempel antikorruption, alltså dess hållbarhetsarbete. Redovisningskonsulten har kunskapen och förutsättningarna att hjälpa ditt företag hantera den typen av information, säger Yvonne Jansson

3 steg – så kan redovisningskonsulten hjälpa dig med ditt hållbarhetsarbete

  • Ta hjälp att analysera vilka förväntningar som kan finnas på ditt företags hållbarhetsarbete från exempelvis kunder, anställda, nya uppdragsgivare och investerare.
  • Utgå från redovisningen för att få en uppfattning om företagets utgångsläge.
  • Gå tillsammans med redovisningskonsulten igenom frågeställningar som exempelvis: har din verksamhet grönt hyreskontrakt, kör ni miljöbilar, hur produceras och transporteras det material som köps in, hur tar ni hand om er personal, finns skyddsutrustning, får alla utbildning och företagshälsovård.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto toppbild:
Getty Images