Loading...
Bättre resultat

5 experttips om skatterevision

Göran Alvemalm är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och grundare av företaget iVAT iMoms AB. Här svarar han på några frågor om skatterevision.

1. Vilka är dina bästa råd att följa när man väl blir kontaktad av Skatte­verket om revision?

  • Ring omedelbart din skatte­rådgivare och ta med rådgivaren på mötet med Skatteverket. Svara aldrig själv på Skatteverkets frågor. Låt rådgivaren hjälpa till med det.
  • Be alltid om att få skriftliga frågor.
  • Svara endast på den fråga som Skatteverket ställer. Svara inte på något annat och skicka inte in dokument som Skattever­ket inte har frågat om.
Göran Alvemalm. Foto: Håkan Målbäck

2. Hur tycker du att Skatteverket han­terar skatterevisioner?
– Skatteverket hanterar revi­sioner ganska väl tycker jag. Men tyvärr finns det skatterevisorer som inte vet vad de får och inte får göra. De får till exempel inte rota runt på arbetsplatsen och öppna dörrar till utrymmen utan att fråga.

– Jag ogillar skarpt att skatte­revisorer ofta inte respekterar att bolaget har lämnat fullmakt till ett ombud för samtliga frågor.

– Jag ogillar också att Skatteverket ringer upp ombud eller bolag och ställer muntliga frågor. Det bör de genast sluta med eftersom det är så oerhört lätt att svara lite fel eller att Skattever­ket uppfattar ett svar på fel sätt.

3. Vilka är dina bästa råd till en företagare som vill sova gott om nätterna, med tanke på att Skatte­verket när som helst kan meddela att det är dags för skatterevision?
– Ha en mycket god ordning på bokföringen och följ alla skatteregler så gott du kan. Fråga alltid din skatterådgivare om råd innan du agerar eller går in i nya transaktioner, särskilt om du gör affärer med bolag i andra länder.

4. Hur orolig ska man bli som före­tagare när Skatteverket hör av sig om skatterevision?
– Om man vet att man har alla papper och dokument i ordning och en ordentligt skött bokfö­ring behöver man inte vara ett dugg orolig. Det kan till och med kännas bra att Skatteverket har kontrollerat och att allt såg bra ut.

– Men om man däremot har det stökigt bland sina papper kan det också bli en stökig revision. Påpe­kas bör att skatterevisorn brukar bli lika orolig som företagsäga­ren.

5. Annat som är viktigt att framhålla i sammanhanget?
– Nästan alla på Skatteverket är snälla och man bemöts alltid med respekt.

Björn Dickson
Foto toppbild: Getty Images

Läs mer: När skatterevisorn knackar på – så slipper du paniken