Loading...
Nyheter

Bakslag för Skatteverket i mål om 3:12-reglerna

Ett bolag, två ägare. Den ene ville lämna bolaget och sälja sina andelar till den andre. Men företagarna var inte överens med Skatteverket när det gällde beskattningen. Nu har de fått rätt i högsta instans.

De så kallade 3:12-reglerna om beskattning av utdelning i småföretag har diskuterats i många år. Nyligen kom en intressant dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

– Det här är en viktig dom som angår många företagare, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Bakgrunden är att två män äger hälften var i ett bolag. Deras aktier är kvalificerade eftersom båda är aktiva i bolaget.

Den ene ägaren har slutat att arbeta i bolaget och vill sälja sina aktier till den andre ägaren. Den säljande ägaren ska få ersättning för sin andel i form av utdelning, bland annat.

De två ägarna vände sig till Skatterättsnämnden och undrade hur utdelningen skulle beskattas.

Skatterättsnämnden kom fram till att eftersom utdelningen i det här fallet inte är kopplad till någon arbetsinsats i bolaget ska den inte heller ses som ersättning för en arbetsprestation. Resultatet blir en lindrigare beskattning än om utdelningen hade betraktats som lön för utfört arbete.

Men Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Skatteverket borde utdelningen beskattas som lön till den säljande delägaren.

Högsta förvaltningsdomstolen höll inte med Skatteverket. Domstolen skriver att det i allmänhet inte finns någon anledning att se på pengar som betalas ut till aktieägarna i ett bolag som annat än utdelning. Men om det finns en direkt koppling mellan aktieägarens arbetsinsatser i bolaget och utdelningen kan man se utdelningen som ersättning för en arbetsprestation.

Men i det här fallet finns det inte någon sådan koppling, bakgrunden är i stället att den ene ägaren säljer sin del av bolaget till den andre. Därför håller Högsta förvaltningsdomstolen med Skatterättsnämnden om att det inte handlar om ersättning för en arbetsprestation, alltså lön.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver också att det inte finns någon anledning att beskatta den delägare som stannar i bolaget för den utdelning som han avstår från i samband med att den säljande delägaren får utdelning.

Björn Dickson

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 4432-19