Loading...
Nyheter

Boende i fritidshus gav inte väsentlig anknytning

En kvinna och hennes dotter bodde under en tid i familjens fritidsbostad. Detta i väntan på att hela familjen kunde flytta till en gemensam bostad utomlands. Kvinnan är inte obegränsat skattskyldig i Sverige. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

En person som flyttar från Sverige men som har kvar väsentlig anknytning hit är obegränsat skattskyldig här även efter utflyttningen. Men tillfälligt boende i fritidsbostaden innebär inte väsentlig anknytning, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Kvinnan som är svensk medborgare flyttade från Sverige 1993. Hennes make fick en tjänst i Stockholm 2013. Under åren 2013–17 bodde familjen i en hyreslägenhet i Stockholm. 2017 flyttade maken utomlands igen på grund av sitt arbete. Familjen planerade för en gemensam bostad i det land där mannen skulle arbeta.

Men det var under en tid inte bestämt exakt var i det land där mannen arbetade som familjen skulle bo. Därför stannade mamman och dottern i Sverige under en tid och bodde i familjens fritidsbostad fram till december 2018. Då fick hela familjen åter en gemensam bostad utomlands.

Kvinnan bad om ett förhandsbesked för att få veta om hon är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Ärendet gick till Högsta förvaltningsdomstolen.

Domstolen anser att fritidshuset aldrig har varit permanentbostad för hela familjen. I stället har det varit fråga om en tillfällig bostad för kvinnan och dottern som bodde där som ett led i familjens påbörjade utflyttning från Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till att kvinnan från och med februari 2019 inte ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige och att hon därmed inte är obegränsat skattskyldig här.

I en rättsfallskommentar 1 juni skriver Skatteverket att mot bakgrund av de speciella omständigheterna i detta fall överensstämmer Skatteverkets syn med Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Björn Dickson