Loading...

Kategori: Nyheter

Hög skattemoral hos företag

Företag vill betala rätt skatt. 96 procent av företagen känner en moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler visar en undersökning från Skatteverket. Samtidigt uppger allt fler att de utsätts för illojal konkurrens.

Nu låser vi upp sajten

Under en period väljer vi att låsa upp Resultats sajt och göra nyhetsbreven tillgängliga för alla. 

− På så sätt gör vi det lättare för företagen att få ta del av nyheter som är särskilt angelägna i dessa coronatider, säger Charlotta Marténg, chefredaktör tidningen Resultat.