Loading...

Kategori: Skattekrönika

Det våras för auktorisationen

Coronakrisen ökar värdet av att vara auktoriserad inom sitt yrke. När olika stöd behandlas värderas trovärdighet högt. Den svenska modellen bygger på tillit. Med en ”coronaekonomi” sätts just tilliten i fokus skriver Resultats skattekrönikör Hans Peter Larsson.