Loading...
Nyheter

Dags att deklarera småhus

I år sker en allmän fastighetstaxering för dig som äger en småhusfastighet. 2 november är datumet då uppgifterna ska vara inne hos Skatteverket.

Var tredje år deklarera småhus i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan kan din fastighet taxeras vid en särskild fastighetstaxering. I år har 2,4 miljoner fastigheter fått ett nytt förslag till taxeringsvärde eller en deklaration per post eller i sin digitala brevlåda.

I förra veckan, 14 september, öppnade Skatteverket sin e-tjänst Fastighetsdeklaration, småhus. Där är det enkelt att granska förslaget och lämna in sin fastighetsdeklaration. Finns flera delägare i en fastighet skickas deklarationen endast till en av delägarna, oftast den som står överst på lagfarten, men vem som helst av delägarna kan deklarera fastigheten. Själva beslutet om fastighetstaxeringen kommer däremot att skickas till alla delägarna.

Vad räknas som ett småhus?

Så här skriver Skatteverket:
”Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus liksom en byggnad på ofri grund om den är inrättad för boende. Ett småhus på ofri grund, till exempel en kolonistuga, ska i fastighetstaxeringen ses som en fastighet trots att det är lös egendom. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.”

Det görs i fastighetstaxeringen ingen skillnad på om småhuset är ett fritidshus eller används för permanentboende.

Den som byggt till eller byggt om eller renoverat sin bostad in- eller utvändigt och som kommer att vara klar med förändringarna senast 1 januari 2021 ska se över uppgifterna om bostadens standard i deklarationen. På Skatteverket.se finns svar på de vanligaste frågorna kring fastighetstaxeringen.

Senast 2 november ska deklarationen vara inlämnad till Skatteverket och i mitten av juni nästa år får du besked om fastighetstaxeringen om du har digital brevlåda och i början av juli kommer beskedet för dig som får det med posten.

Charlotta Marténg
Foto:
Getty Images