Loading...
Krönika

#den hållbara redovisningskonsulten

Är du företagare och funderar på hur du ska komma igång med ditt hållbarhetsarbete? Kanske har du redan en del tankar och funderingar, men har svårt att omsätta dem i handlingar? Lugn, hjälpen finns närmare än du tror: din auktoriserade redovisningskonsult!

För många företagare fungerar redovisningskonsulten som bollplank, även i frågor som inte rör själva redovisningsuppdraget. Med redovisningskonsultens gedigna kunskap om såväl företagets finansiella situation som icke-finansiella delar som affärsplaner, personal och långsiktiga mål, finns en unik grund för att bidra till att strukturera och driva hållbarhetsarbetet framåt.

Jämfört med en extern konsult är fördelarna många, som att startsträckan blir kortare och att ni båda redan vet att ni arbetar bra tillsammans. Mitt råd är: Ta vara på den möjligheten!

Vi på FAR har hållbarhet högt på agendan och ser stora möjligheter för auktoriserade redovisningskonsulter att bidra genom att hjälpa Sveriges företag att driva sitt hållbarhetsarbete framåt.

Med #den hållbara redovisningskonsulten vill vi att fler får upp ögonen för de stora möjligheter som finns. Som grund har vi boken Hållbarhet i praktiken – med bland annat exempel på hur en redovisningskonsult kan stötta ett mindre företag i att strukturera och driva sitt hållbarhetsarbete. Bra och inspirerande läsning för både konsulter och företagare!

Varför vänta? Kontakta din redovisningskonsult redan i dag!

Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR
Foto: Lieselotte van der Meijs, Getty Images

Det här är en krönika på Resultats. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.