Loading...
Skattekrönika

Det våras för auktorisationen

Coronakrisen ökar värdet av att vara auktoriserad inom sitt yrke. När olika stöd behandlas värderas trovärdighet högt. Den svenska modellen bygger på tillit. Med en ”coronaekonomi” sätts just tilliten i fokus skriver Resultats skattekrönikör Hans Peter Larsson.

Skatterådgivare spelar en viktig roll när ekonomiska förhållanden ska intygas. Bolagsskatten som kostnad, och som tillgång när det gäller uppskjutna skattefordringar. Men även att rätt skatt har betalats. Företag som misskött sina skattebetalningar är i princip uteslutna från stödåtgärder. Inget får heller bli fel framåt.

Auktoriserad Skatterådgivare FAR står för kvalitet, hög kunskap och höga etiska krav. Det är kopplingen till tilliten. FAR examinerar och kontrollerar sina medlemmar. För dess kunder har FAR en disciplinnämnd som de kan vända sig till om förväntningarna inte mötts. FAR:s auktoriserade medlemmar arbetar väl tillsammans.

För att ha rätt till permitteringsstöd och inte riskera återbetalning får inte ”större utdelningar” ha lämnats enligt Tillväxtverket. Enligt riksdagen, ”aktieutdelningar och liknande utbetalningar”. I avvaktan på klargörande, vad innebär det? När, var och hur?

Kontrollbalansräkning? Till vilka värden ska tillgångar upptas?

Vad innebär åtgärderna inom skatt sammantaget, nedsatta arbetsgivaravgifter under viss tid, uppskov med inbetalningar av vissa skatter under viss annan tid? Moms? Det gäller att rätt förstå all information och ha överblick.

Vilka förluster kommer att vara avdragsgilla för bolag?

Frågorna är många, liksom uppgifterna för rådgivaren. I tider när en stor del av lagstiftningen inte är genomarbetad på normalt sätt blir det än viktigare att ”förstå” reglerna, att navigera rätt, dokumentera och senare kunna argumentera för sin valda väg. Då får den auktoriserades kunskap och etiska kompass ökat värde. I den nya ”coronamiljön” kommer rådgivaren att leva både i år och nästa.

Krönikan skriven av

Hans Peter Larsson, Skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR