Loading...
Nyheter

Förändringar i årets BAS-kontoplan

Kontoplanen och BAS-böckerna för 2020 bjuder bland annat på nyheter inom löpande bokföring, momsdeklaration och rättelser. Det är några av förändringarna i årets upplagor.

Den årliga uppdateringen av BAS-kontoplanen är klar – och i och med det har de två böckerna Bokföringsboken och Bokslutsboken levererats från tryckeriet.

Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, är sedan förra våren invald i styrelsen i BAS-intressenternas förening.

– Det sker alltid några förändringar i kontoplanen. Konton tas bort, läggs till eller ändrar namn. När det gäller årets upplaga av Bokföringsboken innehåller den bland annat nyheter i form av löpande bokföring kopplat till momsdeklaration och vouchrar. I boken finns också ett ingående avsnitt om billeasing, medan det i Bokslutsboken exempelvis ingår ett fördjupningsavsnitt om rättelser, berättar Birgitta Åhlander.

BAS-Bulletinen kommer ut fyra gånger per år och behandlar aktuella frågor inom skatt och redovisning.

Sofia Hadjipetri Glantz