Loading...
Nyheter

Förlängda åtgärder inom sjukförsäkringsområdet

Kompensation för sjuklönekostnad som överstiger det normala och ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Två åtgärder som förlängs året ut för att mildra effekterna av coronapandemin.

Sedan coronapandemin bröt ut har riksdagen beslutat om ett stort antal åtgärder för att stötta och underlätta för företag och privatpersoner. Ett flertal av åtgärderna återfinns inom socialförsäkringsområdet och i slutet av oktober meddelade regeringen att många av dem förlängs till 31 december 2020.

Det handlar om:

− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr.

− Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag.

− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall.

− Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

– Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

– Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper.

– Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper.

Charlotta Marténg
Foto: Getty Images

Läs mer: Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Mer på Resultat om de nya reglerna:

Läs mer: Så här fungerar ersättningen för sjuklönekostnaden
Läs mer: Så här fungerar ersättningen för karensavdraget
Läs mer: Nya regler för läkarintyg