Loading...
Nyheter

Förslag: Underlätta för företag i korttidsstödet

Företag som kommer in sent med sin avstämning om korttidsstöd ska inte behöva återkrävas på hela stödbeloppet. Det menar Tillväxtverket som vill få till en ändring i lagen för korttidsarbete.

Enligt nuvarande lagstiftning är företag skyldiga att återbetala allt preliminärt korttidsstöd om de inkommer med en avstämning efter utsatt datum. Bara om det är direkt oskäligt att återkräva stödet kan Tillväxtverket godkänna avstämningen.

Det vill myndigheten ändra på, genom att få större möjligheter att helt eller delvis befria arbetsgivaren som inte lämnar anmälan om avstämning inom rätt tid att bli återbetalningsskyldiga. Det skriver Tillväxtverket i sin hemställan till regeringen.

– I dag är lagstiftningen väldigt restriktiv. Vi skulle vilja att det görs en ändring för att underlätta för företag som vill göra rätt men som skickar in sin avstämning lite för sent, säger Francisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket, i ett pressmeddelande.

Även företag med de bästa intentioner kan göra fel, menar myndigheten, och vill därför se en större flexibilitet i lagstiftningen.

– Vi följer kontinuerligt lagstiftningens effekter och vår uppfattning är att den nuvarande formuleringen i lagen drabbar många företag oproportionerligt hårt, säger Francisca Ramsberg.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto:
Getty Images