Loading...
Bättre resultat

Förtroende viktigt när du väljer redovisningskonsult

Ansvaret för ditt företags ekonomi är ditt eget. Även om du anlitar någon för att sköta bokföringen. Desto viktigare då att vara noga med vem du tar hjälp av.

Att lämna bort sin bokföring till en redovisningskonsult innebär inte att du som företagare slipper ansvar. Kom ihåg att ansvaret att bokföringen blir riktig är ditt, även om du anlitar någon för att sköta den åt dig. Därmed bör du också ställa krav på den du anlitar och våga be hen förklara om det är något du inte förstår.

Nu i coronatider är det många som har valt att ta hjälp av ett ombud, vanligtvis sin redovisningskonsult, för att ansöka som stödåtgärder men också i samband med exempelvis avstämningen av korttidsstödet.

− Som ombud låter mina kunder mig göra allt, då är det extra viktigt med förtroendet. Själv känner jag att förtroendet från kunderna ökade ytterligare när jag blev auktoriserad. Auktorisationen blir en kvalitetsstämpel, en garanti gentemot kunden, säger Tinna Bäckman, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, som arbetar på Stabilisator i Östersund.

Tinna Bäckman. Foto: Privat

En reaktion som hon stött på, framför allt hos mindre kunder, är att auktorisationen skulle göra att bokföringen blir dyrare och att det blir krångligare för kunden.

− Men det stämmer ju inte! Det är snarare tvärtom, det blir enklare för kunden. Som auktoriserade jobbar vi utifrån lagar och regler, vi gör rätt och vi har en bredare kunskap som kunden kan tjäna på. Många kunder blir också mycket nöjda när de inser att vi tar ett större ansvar och att kunden därmed kan ”lämna bort” regelbördan till oss och ägna sig åt sin verksamhet i stället, säger Tinna Bäckman.

Charlotta Marténg
Foto huvudbild: Getty Images

Läs mer: 3 saker du bör  veta om din redovisningskonsult
Läs mer: Välj ombud med omsorg – ansvaret är ditt eget