Loading...
Perspektiv

Goda råd för att värna likviditeten

Vet du vem du gör affärer med? Ditt företags likviditet påverkas av dina kunders betalningsförmåga.

Jens Malm är auktoriserad revisor och kontorschef på Revideco i Göteborg och spe­cialiserad på frågor om likviditet.

– Vi kommer från 2019, som var ett bra år för många företa­gare, till 2020 då vi snabbt ham­nade i en lågkonjunktur. Många företagare stoppar huvudet i sanden och vägrar se att deras likviditet är pressad, säger Jens Malm.

Han säger att de faror som möter företagen i pandemin är de samma som alltid, men att de nu accentueras.

– Jag ser hur fler bolag går i konkurs, också större företag och företag som har funnits länge.

Jens Malm. Foto: Sofie Essayh

Och med konkurserna ökar kundför­lusterna, något som lätt sprider sig som en kedjereaktion från det ena företaget till det andra. Då är det viktigt att veta vem man gör affärer med – hur stor är risken att betalningen uteblir?

– Lär känna din kund! Ställ dig frågan: ”Vem ska få vara min kund?” Det är lätt att bli glad över en ny kund. Men om kunden är en dålig betalare, eller inte betalar alls, är det mindre roligt.

Jens Malm rekommenderar kreditupplysningsföretagens tjänster.

– Det kostar ofta mindre än man tror att ha ett abonnemang hos ett kreditupplysningsföre­tag och då får man veta om en kund betalat sina skatter och avgifter eller om kunden har betalnings­anmärkningar. I ett sådant fall ska man kanske dra öronen åt sig.

Lönar sig att vara tillmötesgående
När en kund dröjer med att betala är det oftast bättre att vara tillmötesgående än kompromisslös.

– Ring upp kunden och fråga hur det står till. Vi gör själva så här på Revideco och har gett kunder anstånd med att betala. Men det gäller samtidigt att sätta en gräns, hit men inte längre, säger Jens Malm.

Högt på Jens Malms lista över åtgär­der kommer likviditetsbudgeten, en skiss över pengar ”in – pengar ut”. Det gäller till exempel kundernas betalnings­tider i förhållande till det egna företa­gets. Om kunderna betalar i genomsnitt efter 50 dagar och det egna företaget efter 30 dagar har det mycket stor inver­kan på likviditeten.

Man ska inte bara se på resultaträknin­gen. Amorteringar påverkar likviditeten men syns inte i resultaträkningen. Med avskrivningar är det tvärtom, de syns i resultaträkningen men är inte likviditet­spåverkande.

Skatter och avgifter syns visserligen i resultaträkningen. Men man kan missa dem i en likviditetsbudget eftersom de inte alltid är inlagda som betalningar på samma sätt som till exempel leveran­törsskulder.

– Man behöver inte göra en exakt beräkning, det räcker med en ungefärlig bild. Det kan vara avgörande för företa­gets överlevnad, säger Jens Malm.

Björn Dickson
Foto toppbild:
Getty Images