Loading...
Nyheter

Håll koll på friskvårdsbidraget

Efter två domar i somras har antalet aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidrag utökats rejält. Det här gäller nu.

Många arbetsgivare strävar efter att skapa en arbetsplats som ger möjlighet till ett hållbart arbetsliv. Då är ofta friskvårdstimme och friskvårdsbidrag två faktorer som nämns.

I somras kom två domar i Högsta förvaltningsdomstolen, som rörde just vilka aktiviteter som kan godkännas för friskvårdsbidrag. Domstolen beslutade att även fortsättningskurs i hästkörning respektive träning i fält- och westernskytte utgör skattefria personalvårdsförmåner och därmed kan omfattas av friskvårdsbidrag.

Efter domarna har Skatteverket utökat listan rejält över aktiviteter som kan bekostas av arbetsgivaren.

– Det här är stora förändringar, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket till Resultat.

Pia Blank Thörnroos. Foto: Jeanette Andersson

Agility, enduro, motocross och speedway är, utöver ovan nämnda, aktiviteter som nu kan bekostas med friskvårdsbidrag. Också startavgifter i motionslopp finns med på listan.

– Vi på Skatteverket tyckte inte att det fanns stöd i skattelagstiftningen för att godkänna sådana aktiviteter som skattefria eftersom de inte var av enklare slag. Men efter domarna i Högsta förvaltningsdomstolen är det avgörande att det finns ett inslag av motion när en motionsaktivitet bekostas av friskvårdsbidraget, säger Pia Blank Thörnroos.

Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om de anställda ska få friskvårdsbidrag och för vad, så länge som aktiviteten finns med på Skatteverkets lista över godkända aktiviteter.

Skatteverket ser friskvårdsbidrag som utlägg som den anställde har för arbetsgivarens räkning. Därför är det den anställde som betalar och lämnar kvitto till arbetsgivaren, som i sin tur betalar ut bidrag till den anställde.

En arbetsgivare kan inte ge friskvårdsbidrag genom att ge till exempel ett subventionerat träningskort till den anställde och därefter göra ett avdrag på lönen.

– Nej, då skulle det inte längre handla om en förmån. Då handlar det i stället om att den anställde går ner i lön, säger Pia Blank Thörnroos.

Däremot kan en arbetsgivare köpa in friskvård och ge till de anställda.

– En arbetsgivare kan till exempel välja att köpa gymkort till de anställda. Det räknas som en naturaförmån. Men det måste vara lika för alla anställda för att vara skattefritt, säger Pia Blank Thörnroos.

Det gäller både när förmånen utges via friskvårdsbidrag eller som naturaförmån. Arbetsgivaren kan inte välja att låta den som är föräldraledig eller sjukskriven vara utan friskvårdsbidrag eller naturaförmån.

Rätten till skattefri friskvård gäller också för deltidsanställda. Då kan arbetsgivaren minska bidraget i proportion till arbetstiden. Om arbetsgivaren ger 2 000 kronor i bidrag till varje heltidsarbetande kan den som arbetar halvtid få 1 000 kronor i bidrag.

Pia Blank Thörnroos har sett friskvårdsbidraget förändras sedan det introducerades i slutet av 1980-talet.

– Då började det med skattefri gympa i arbetsgivarens lokaler. Sedan dess har samhället utvecklats oerhört mycket. Ett naturligt nästa steg vore att förenkla reglerna för skattefri friskvård. De har hunnit bli komplicerade med åren, säger Pia Blank Thörnroos.

Björn Dickson
Foto huvudbild:
Getty Images

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5704-19, 5705-19
Läs mer: Även träningsappar kan ge friskvårdsbidrag