Loading...
Nyheter

Informationsplikt för skatterådgivare kan skjutas upp

Riksdagen öppnar upp för att flytta fram införandet av rapporteringsplikten när det gäller vissa gränsöverskridande skattearrangemang (DAC6). ”Nu måste fokus vara att landa på fötterna efter coronakrisen”, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

DAC6 går i korta drag ut på att skatterådgivare som erbjuder företag internationella skatteupplägg blir skyldiga att rapportera uppläggen till Skatteverket, som i sin tur ska dela informationen med andra skattemyndigheter i EU. Syftet med direktivet är bland annat att ge skattemyndigheterna tidig information om nya former av så kallad aggressiv skatteplanering och i vilken grad sådan används.

Sverige och flera andra EU-länder har under vårens coronakris inte haft möjlighet att få klart processerna inför introduktionen av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang, alltså det som även kallas DAC6 eller informationsplikt för skatterådgivare.

Många instanser, däribland branschorganisationen FAR, har därför arbetat för att införandet 1 juli 2020 ska skjutas upp och från EU-kommissionens har det föreslagits att flytta fram datumet i tre månader.

– Nu måste fokus vara att landa på fötterna efter coronakrisen, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

I dagarna meddelade riksdagen att nästa steg i processen är att regeringen utfärdar en förordning om att sätta lagarna i kraft från 1 juli 2020, som tidigare beslutat, men då även göra eventuella justeringar av tidpunkten för när uppgifterna ska rapporteras och utbytas första gången.

– Nu avvaktar vi regeringens förordning för att se när olika delar av reglerna de fakto börjar gälla och ska tillämpas. Vi väntar även på ett ställningstagande från Skatteverket om vilka upplysningar som ska lämnas i olika situationer, säger Hans Peter Larsson.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs merExperter säger nej till informationsplikt av skatterådgivare