Loading...
Nyheter

Informationsutbyte mellan företag i Norden förenklas

Små- och medelstora nordiska företag ska kunna utväxla ekonomisk data med varandra och med myndigheter i realtid. Bland annat ska en faktura i Sverige enkelt kunna bokföras i ett annat nordiskt land.

1 september i år godkände Nordens näringsministrar färdplanen för projektet Nordic Smart Government (NSG), som går ut på att små och medelstora företag i Norden på ett säkert sätt i realtid ska kunna dela ekonomisk data mellan varandra och med myndigheter. Då företagens rapportering och kreditupplysningar sker i realtid, kan den samlade vinsten räknas i miljarder, enligt Bolagsverket.

Snart går man in I nästa fas, där det offentliga och privata ska genomföra konkreta initiativ, som att utöka användningen av elektroniska fakturor i Norden. En faktura från Sverige ska exempelvis lätt kunna bokföras i Danmark och tvärtom.

– NSG är ett nyskapande sätt att se på företagens hantering av uppgifter och finansiell information i beställningar, fakturor, kvitton och vid bokföring och rapportering. Företagen har kontroll över sina uppgifter och kan dela dem i realtid. Myndigheter och privata aktörer hämtar själva de uppgifter de behöver hos företagarna, vars administration och uppgiftslämnande minskar betydligt, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg, på myndighetens webb.

Annika Stenberg. Foto: Anders Thorsell

Värdet av att automatiskt kunna dela ekonomisk och finansiell data kan uppgå till 250 miljarder norska kronor (cirka 237 miljarder SEK) årligen i Norden från 2027, enligt beräkningar gjorda av EY.

Nu räcker Bolagsverkets generaldirektör ut en hand till fler samarbetspartners.

– Vi välkomnar alla aktörer som är intresserade av att bidra i arbetet framåt för hitta nya lösningar och skapa verklig nytta för företagarna och hela samhället. För att lyckas är vi beroende av att utveckla och samskapa med både tjänsteleverantörer, företag, finansiella partner och med andra myndigheter, säger Annika Stenberg.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto huvudbild:
Getty Images