Loading...
Nyheter

Ingen prövning i HFD om skatt på styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen sätter punkt för frågan om skatt på styrelsearvode. Det sedan advokat Biörn Riese fått avslag på sin resningsansökan.

Det blir ingen ytterligare rättslig prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, av vad som gäller vid beskattning av advokaters styrelsearvode enligt nuvarande regler. Advokat Biörn Riese hade ansökt om resning, men domstolen har nu meddelat att ansökan avslås.

– I praktiken innebär det att en samordning av den skattemässiga hanteringen och de regler som gäller för advokatverksamhet i allmänhet kräver en lagändring, säger Biörn Riese till Resultat.

Björn Riese. Foto: Jurie

Också Hans Peter Larsson, skatteexpert på FAR, tycker att en lagändring behövs. Han beklagar beskedet från HFD:

– Det är tråkigt! Nu går bollen till lagstiftaren som snabbt måste besluta om en lagändring som underlättar för företag som vill ta till sig olika kompetenser i styrelsen. Det är särskilt angeläget när vi behöver ökad ekonomisk tillväxt efter pandemin, säger han.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavsson

Frågan i målet i HFD var hur advokaterna ska skatta för de arvoden som de får som styrelseledamöter. Enligt den praxis som råder sedan ett avgörande i HFD 2017 ska styrelsearvoden normalt beskattas som inkomst av tjänst. Frågan som Biörn Riese ställde i en begäran om förhandsbesked var om detta även gäller för advokater.

– Det blir ju märkligt att jag i min advokatverksamhet får olika typer av arvoden, en del som ska ses som privata inkomster och en del som ska anses som en intäkt till advokatbyrån, sa Biörn Riese till Resultat i höstas.

Läs mer: Resning begärd i HFD om skatt på styrelsearvode

Han sa att en advokats styrelseuppdrag i ett klientbolag är ett av många personliga uppdrag som normalt utförs inom advokatverksamhet.

– Arvode för ett styrelseuppdrag borde rimligen behandlas som alla andra advokatarvoden, säger Biörn Riese.

– Det är svårt att se varför man ska särbehandla just uppdrag som styrelseledamot. Ytterst handlar det om ordning och reda, säger Biörn Riese.

Men varken Skatteverket eller Skatterättsnämnden höll med Biörn Riese.

Frågan har vandrat vidare genom instanserna och 16 december 2019 avgjorde HFD till Biörn Rieses nackdel.

Biörn Riese begärde då att saken skulle prövas på nytt i HFD. Men nu har HFD beslutat om avslag, Biörn Riese beviljas inte resning i HFD

Det är alltså HFD som har avgjort om en dom från HFD ska kunna prövas på nytt. HFD skriver nu att domstolen gjorde en avvägning av de olika intressen som talade för respektive mot en ändring av rättsläget.

HFD stannade för att inte närmare överväga en ändring av praxis. Domstolens motivering var då att en sådan ändring måste vara angelägen för att man ska göra den.

HFD skriver: ”Det saknas därmed grund för att bevilja resning med anledning av domstolens ställningstaganden.”

Björn Dickson
Foto toppbild:
Getty Images