Loading...
Nyheter

”Inget nytt i HFD:s avgörande”

Så här kommenterar Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, den senaste domen från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om beskattning av styrelsearvoden.

– För stunden ser jag inget nytt i detta avgörande. Målet gällde åtta styrelseuppdrag, sex i aktiebolag, ett i ett ömsesidigt försäkringsbolag och ett i en ideell förening. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade de delar som gällde aktiebolagen och gick på samma linje som tidigare i fallen med försäkringsbolaget och föreningen. Det var väntat.

– Skrivningarna från Högsta förvaltningsdomstolen om ”personliga uppdrag” gör dock att jag inte sover riktigt gott om natten när det gäller andra uppdrag som enligt lag är av personlig natur, som inte avser just styrelseuppdrag.

– Den person som satte denna sten i rullning, i ett mycket speciellt fall, riskerar nu att utlösa en lavin. Bandet måste därför backas på ett förnuftigt sätt av lagstiftaren så att kompetens kan tas till vara.

– Att kombinera innehav av näringsfastighet med konsultuppdrag inom inkomstslaget enskild näringsverksamhet är därtill en känd och avsedd laglig möjlighet till planering kring skatter, där tidigare statsministern Göran Persson är ett omskrivet exempel, säger Hans Peter Larsson.

Björn Dickson
Foto:
Christian Gustavsson

Läs mer: HFD: Styrelsearvode är inkomst av tjänst
Läs mer: Ingen prövning i HFD om skatt på styrelsearvode
Läs mer: Resning begärd i HFD om skatt på styrelsearvode