Loading...
Nyheter

Intensivår ska ge nyanlända jobb snabbt

Från och med 15 april 2021 kan nyanlända delta i ett så kallat intensivår. Tanken är att studier och praktik i högt tempo ska ge ett snabbspår till jobb.

Ett intensivår är till för den som är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet.

Etableringsprogrammet är ett program hos Arbetsförmedlingen som innebär att den nyanlända personen deltar i individuellt utformade insatser och stöd. Den nyanlända personen ska också söka jobb aktivt.

Under ett intensivår kan den personen dessutom studera i högt tempo eller praktisera på en arbetsplats på heltid och på fritiden.

Målet är att personen så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.

Senast 22 januari 2022 ska Arbetsförmedlingen redovisa resultatet av sitt arbete med intensivåret.

Björn Dickson
Foto:
Getty Images