Loading...
Nyheter

Juridiska personer kan omfattas av räntebefrielse

Även juridiska personer kan i vissa fall få räntebefrielse. Det skriver Skatteverket i en uppdaterad vägledning.

I en rättslig vägledning preciserar Skatteverket när myndigheten helt eller delvis ska befria från kostnadsränta, samt hur det går till rent praktiskt. Nu har Skatteverket, med anledning av coronasituationen, uppdaterat sin vägledning och öppnar för räntebefrielse även för juridiska personer.

”På liknande sätt som när en fysisk skattskyldig blir sjuk nära inpå att en skatt eller avgift ska betalas, så kan det uppkomma situationer för juridiska personer vars behöriga företrädare insjuknar eller isoleras från omvärlden, t.ex. med anledning av corona.” skriver Skatteverket.

Myndigheten konstaterar att större företag har större möjligheter att hantera situationen utan att försumma betalningsplikten, då dessa ofta har fler behöriga personer och andra möjligheter till krisplanering. För dessa företag är det inte så troligt att de kan få räntebefrielse. Men för ett mindre företag med enbart en behörig företrädare kan sjukdom eller isolering dock ha en likartad effekt som för en fysisk person.

”Detta medför att det kan finnas ett visst utrymme för ett mindre företag att få räntebefrielse.” skriver Skatteverket i vägledningen.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverkets rättsliga vägledning