Loading...
Nyheter

Kemikalieskatten inte tillräckligt träffsäker

Kemikalieskatten har inte fått avsedd effekt på kort sikt. Det konstaterar Skatteverket och Kemikalieinspektionen som fick i uppdrag av regeringen att utvärdera skatten.

I juli 2017 infördes kemikalieskatten som innebär att en särskild punktskatt tas ut på bland annat vitvaror och annan elektronik som datorer, telefoner, tv-apparater och surfplattor.

Syftet är att minska förekomsten av kemiska ämnen i hemmiljön, framför allt flamskyddsmedel. Skatten ska även få människor att vilja välja mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

Men kemikalieskatten har inte fått den avsedda effekten. I alla fall inte på kort tid. Det konstaterar Skatteverket och Kemikalieinspektionen i sin andra rapport ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik”, som de tagit fram på uppdrag av regeringen.

Förändringar föreslås
Myndigheterna föreslår vissa förändringar för att förbättra skattens träffsäkerhet. Till exempel vill de att den nuvarande avdragskonstruktionen ändras.

”Den nuvarande utformningen av lagen har gjort att ämnen med liknande farliga egenskaper inte har beskattats lika.” skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Skatteverket framhåller också att myndigheten nu tittar på att förbättra sina e-tjänster. Det för att minska den administrativa bördan för företagen och även minska risken att göra fel omedvetet.

”På längre sikt kan det inte uteslutas att skatten kan ge vissa positiva samhällsekonomiska effekter eller ökade förutsättningar att nå målet”, skriver rapportförfattarna.

Charlotta Marténg
Foto:
Getty Images

-> Skatteverkets och Kemikalieinspektionens rapport

Läs mer: Skärpta krav på att rapportera farligt avfall
Läs mer: Liten effekt för kemikalieskatten