Loading...
Listan

Kvinnors företagande i Sverige på bottenplats i EU

Andelen nystartade företag av kvinnor i Sverige ligger på 27 procent, det lägsta på åtta år och fem procent lägre än EU-snittet. Nu kräver företagsprofiler åtgärder för att ändra på situationen.

Knappt var tredje företag, 27 procent, startas i dag av en kvinna i Sverige, att jämföra med EU-snittet på 32 procent. För Sveriges del är det dessutom samma bottennivå som 2013.

– Jag tror att vi missar en hel del samhällsnyttiga uppslag genom att inte fånga upp kvinnors företagsidéer. Vi kan inte gömma oss bakom orsaker som att färre kvinnor söker kapital. Vi behöver bli bättre på att uppmuntra och söka upp de kvinnor som har affärsidéer, säger BDO:s VD Malin Nilsson, i ett pressmeddelande.

Malin Nilsson. Foto: Jenny Drakenlind

Hon ingår i WomEngage Advisory Board och har medverkat i en ny rapport om kvinnors företagande, som tydligt visar att jämställdheten i näringslivet har mycket kvar att önska.

Nu lyfter Malin Nilsson tre konkreta åtgärder för att öka kvinnors företagande:

  1. Tydliga regelverk och trygghetssystem.
  2. Fler förebilder och mindre förutfattade förväntningar – lyft kvinnors företagande och visa på goda exempel.
  3. Aktivt söka kvinnor till roller och affärsidéer att investera i.

I rapporten påpekas hur det ser ut bland styrelseordföranden i bolag, bland VD:ar och inom företagens linjeorganisationer, och man har även intervjuat fyra entreprenörer som ger sin syn på kvinnors företagande.

Ulrika Karlsson, tidigare riksdagsledamot och projektledare för WomEngage, menar att det är anmärkningsvärt att näringslivet missat sambandet mellan jämlikhet och affärsnytta:

– Det talas ofta om vikten av mångfald och att jämlikhet och kreativitet skapar lönsamma bolag. Men det syns inte i praktiken. 19 procent av styrelseledamöterna i svenska bolag är kvinnor och bara 1 procent av riskkapitalet går till bolag grundade av kvinnor, säger hon.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto toppbild: Getty Images

-> Hämta och läs rapporten här