Loading...
Nyheter

Liten effekt för kemikalieskatten

Kemikalier har inte minskat i människors hemmiljö till följd av kemikalieskatten. Det framgår i en ny rapport från Skatteverket och Kemikalieinspektionen.

Klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel är kemikalier som regeringen hoppades skulle minska när de införde kemikalieskatt på vissa elektronikvaror 2017, till förmån för mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Men så har inte skett, visar en ny rapport som Skatteverket och Kemikalieinspektionen har lämnat in i uppdrag av regeringen.

– De flesta företag, som vi pratat med, uppger att skatten inte har påverkat vilka varor de köper och säljer vidare. Det finns indikationer på att skatten har påverkat ett fåtal företags arbete med att fasa ut farliga flamskyddsmedel. Den ersättning av farliga ämnen som genomförts med skatten som drivkraft har alltså varit begränsad och inneburit höga initiala samhällskostnader, säger Charlotte Berg, projektledare på Skatteverket.

Många företag uppger även att den administrativa bördan runt kemikalieskatten är stor. Dels ska administrativa rutiner kring skatten hanteras i manuella processer, dels är det dyrt och tar mycket tid att få fram information om varans kemiska innehåll.

Avdragen som den skattskyldiga kan göra om den skattepliktiga varan inte innehåller vissa flamskyddsmedel har dessutom ökat. Det på grund av att företagen har lärt sig hur skatten fungerar.

– Utvärderingen visar att varken företagens vinster eller sysselsättning har påverkats av skatten. Det indikerar att kostnaden för skatten har lagts på konsumenterna i form av högre pris på elektronikvarorna som de köper, säger Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto:
Getty Images

Läs mer: Rapporten ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik”