Loading...
Nyheter

Medarbetare utomlands – det här gäller

Arbete i andra länder öppnar nya möjligheter, både för arbetstagare och för arbetsgivare. Men vad gäller skatterättsligt? Här är det viktigaste att tänka på.

Om en svensk arbetsgivare rekryterar en medarbetare som bor i utlandet och som ska arbeta i det landet är den personen som regel inte skattskyldig i Sverige. Då gäller troligen det andra landets regler.

Däremot ska den lön som en svensk medarbetare tjänar i utlandet i normalfallet beskattas i Sverige. Men en arbetsgivare kan ha medarbetare utomlands som i vissa fall slipper betala skatt i Sverige på den inkomst som medarbetaren tjänar utomlands.

Grundregeln är också att inkomsten ska tas upp i den svenska inkomstdeklarationen. Det gäller oberoende av om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i det land där medarbetaren arbetar. Det framgår på Skatteverkets hemsida.

Om en person bor och arbetar utomlands i minst sex månader kan inkomsten vara undantagen från skatt i Sverige på vissa villkor:

  • Inkomsten måste vara beskattad i det land där medarbetaren bor och arbetar.
  • Medarbetaren får inte vistas i Sverige mer än sex dagar per månad i snitt.

Om medarbetaren bor och arbetar i ett annat land under minst ett år är inkomsten undantagen från skatt i Sverige, även om medarbetaren inte betalar skatt i det land där hen bor och arbetar. Då finns ett par krav:

  • Inkomsten ska vara undantagen från beskattning i det land där medarbetaren arbetar på grund av lagstiftningen i det landet.
  • Medarbetaren får inte vistas i Sverige mer än sex dagar per månad i snitt.

En medarbetare som jobbar i ett annat EU-land omfattas som regel av det landets socialförsäkringssystem. Som anställd kan man bara omfattas av socialförsäkringen i ett land. För länder utanför EU gäller andra regler. Med en del länder utanför EU har Sverige särskilda konventioner om socialförsäkring. Här får man kolla från fall till fall.

Björn Dickson
Foto: Getty Images

Läs mer: Anställda i utlandet – möjligheter och utmaningar 

 RÖR DET HÄR DIG? TA HJÄLP AV DIN REVISOR/RÅDGIVARE!