Loading...
Nyheter

Momsavdrag kunde göras vid dotterbolagsförsäljning

En dom i förvaltningsrätten öppnar för holdingbolag att dra av omkostnader vid försäljning av dotterbolag. Domen har dock överklagats och det återstår att se om rättens slutsatser får stöd i högre instans.

Förvaltningsrätten i Göteborg ger i en dom ett holdingbolag rätt att göra avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljningen av ett dotterbolag. Motparten i målet, Skatteverket, ansåg inte att holdingbolaget skulle ha rätt till avdrag för sådana kostnader, som avsåg konsulter i december 2011, december 2012 och oktober-december 2013.

I domen prövade förvaltningsrätten betydelsen av att en juridisk person, holdingbolaget, saknar egen rörelse, utöver att vara ett aktivt holdingbolag till sina dotterbolag. Med hänvisning till en dom i EU-domstolen kom förvaltningsrätten fram till att det inte spelade någon roll i det aktuella målet ifall holdingbolaget har egen rörelse.

Därmed ändrar förvaltningsrätten ett tidigare beslut från Skatteverket och bifaller holdingbolagets överklagande, som får göra avdrag för ingående mervärdesskatt.

Enligt momsexperten Ulf Hedström, partner på PwC tyder domen i förvaltningsrätten på att det kan komma att ske utvidgning av rätten att göra momsavdrag för omkostnader vid försäljningar av dotterbolag av momspliktiga holdingbolag.

– Förvaltningsrätten har bedömt att det inte är av betydelse för momsavdraget vilket bolag som till en början får försäljningslikviden vid försäljningen av ett dotterbolag. Det gäller oavsett vilken verksamhet i koncernbolaget som försäljningen gäller, säger Ulf Hedström.

Förvaltningsrätten kommer fram den slutsatsen, trots att holdingbolaget inte hade någon egen rörelse. Högsta förvaltningsdomstolen och Kammarrätten har tidigare öppnat för ökad rätt till momsavdrag vid bolagsförsäljningar, i det senare fallet när det har handlat om aktiva holdingbolag med endast koncerninterna rörelser.

– Rätten till momsavdrag skulle därmed kunna komma att bli mer neutral än tidigare i förhållande till hur en koncern organiserar och bedriver sin ekonomiska verksamhet, säger han.

Skatteverket har överklagat domen till kammarrätten.

– Det ska bli intressant att följa målet och se om prövningen i kammarrätten leder till samma slutsats, säger Ulf Hedström.

Martin Wallström