Loading...
Nyheter

Ökad tillväxt vid öppna myndighetsdata

Den samhällsekonomiska nyttan skulle bli stor om myndigheters data släpptes fria. Det visar en ny rapport.

Vilka skulle konsekvenserna bli om särskilt värdefulla datamängder släpptes kostnadsfritt? Det skulle leda till stor samhällsnytta, enligt en ny rapport från Lantmäteriet där Bolagsverket medverkat inom området företagsdata.

I dag finansieras en mängd av de data svenska offentliga organisationer tillhandahåller av företag och personer som vill använda uppgifterna. Om myndighetsdatan vore öppen skulle fler aktörer kunna utveckla nya produkter och tjänster, med ökad tillväxt som resultat. Det skriver Bolagsverket på webben. Verksamheter skulle effektiviseras, transparensen inom offentlig sektor skulle vara större och medborgare skulle kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett bättre sätt.

Nyttorna inom olika samhällssektorer skulle motsvara minst elva miljarder kronor varje år, visar analysen. Inom Bolagsverkets område beräknas samhällsnyttan för tillgängliggörande av företagsdata i Sverige uppgå till minst 2,7 miljarder.

För att öppna myndigheternas data helt och hållet krävs emellertid ändrad finansieringsform. Offentliga sektorn behöver i så fall extra anslag om 550 miljoner kronor årligen – något som i sin tur bidrar till att nyttan på elva miljarder vida överstiger utgifterna, skriver Bolagsverket.

Lantmäteriets uppdrag slutredovisas 12 juni 2020.

Läs mer: Lantmäteriets delrapport Tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder

Sofia Hadjipetri Glantz