Loading...

Aktier till vän var skattefri gåva

Ägaren till ett bolag vill ge en anställd aktier i bolaget värda närmare 50 miljoner kronor. Givaren och mottagaren är vänner. Det är skattefri gåva eftersom det inte finns något krav på motprestation, anser Skatterättsnämnden.

Näringslivskoden mot korruption reviderad

Institutet Mot Mutor (IMM) uppdaterar Näringslivskoden som hjälper företag och organisationer i arbetet mot korruption. ”Korruption står i direkt motsatsförhållande till sunda affärer”, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.