Loading...

Hög skattemoral hos företag

Företag vill betala rätt skatt. 96 procent av företagen känner en moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler visar en undersökning från Skatteverket. Samtidigt uppger allt fler att de utsätts för illojal konkurrens.