Loading...

Tydlighet runt regler om anstånd efterfrågas

Förslaget att sänka räntan på anståndsbeloppet har varit ute på remiss. En sänkt kostnad välkomnas, men flera remissinstanser, däribland FAR, ifrågasätter Skatteverkets möjlighet att återkalla anståndet vid synnerliga skäl. FAR vill se tydligare regler så att företag våga söka stöden som finns.