Loading...
Skattekrönika

Platt skatt som skattereform?

Skattedebatten fortsätter på vägen ut ur corona. Nu kanske mer angelägen än någonsin, skriver Hans Peter Larsson i sin skattekrönika där han kommenterar Finanspolitiska rådets förslag till en skattereform.

Diskussionerna om en skattereform har lagt sig under senaste året. På FAR:s stora skatteseminarium i Almedalen för ett år sedan var budskapet från politiken tydligt, det blir ingen stor reform, möjligen delreformer som tillsammans kan ses som en reform. En sådan modell är lättare och snabbare att genomföra. Allt är heller inte fel. FAR köper det.

Men så häromdagen, i Almedalstider, dök Finanspolitiska rådet upp med ett förslag till en skattereform. Inkomst av tjänst, kapital, bostäder och moms omfattas. Lite oväntat vill man införa en närmast platt skattemodell med lika skatt på arbete och kapital och i det närmaste helt proportionell skatteskala. Kors i taket! Finanspolitiska rådet är regeringens eget expertorgan. Finansminister Magdalena Andersson uttryckte sig positivt. DN:s ledarsida gav klartecken.

Som av en tillfällighet var undertecknad förra våren medförfattare till boken Platt skatt. Skattemodell i en global kunskapsera. Boken gavs ut av Företagarna. Den andre författaren var deras skattejurist Patrick Krassén.

Finanspolitiska rådets förslag ser i huvuddrag ut så här.

  • Samma skattenivå på tjänst och kapital, 30 eller 35 procent.
  • Ett enhetligt grundavdrag på 38 000 kronor i stället för alla jobbskatteavdrag med mera.
  • Den statliga inkomstskatten sänks från 20 till 5 procent.
  • Fastighetsskatt införs motsvarande cirka 1 procent av taxeringsvärdet.
  • Generell moms på 21 procent.
  • Skatten på utdelningar för ägare till fåmansföretag höjs från 20 till 30 procent.
  • Rut- och rotavdragen försvinner.

Efter sommaren kommer både Klas Eklunds och den så kallade Omstartskommissionens förslag. Skattedebatten fortsätter på vägen ut ur corona. Nu kanske mer angelägen än någonsin.

Hans Peter LarssonAuktoriserad Skatterådgivare FAR