Loading...
Nyheter

Resultat hjälper dig som företagare hitta rätt i flödet om corona

Politiker, myndigheter och branschorganisationer mobiliserar för att stötta svenska företagare under coronakrisen. Resultat hjälper dig att navigera bland informationen.

Från flera håll aviseras satsningar som ska underlätta för företagare och löntagare att ta sig igenom coronakrisen. Informationsflödet är massivt. Tidningen Resultat som ges ut av FAR, en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, hjälper dig som företagare att hitta rätt bland informationen. På vår sajt www.tidningenresultat.se rapporterar vi löpande om insatser som görs för näringslivet och på www.far.se samlas artiklar om corona från tidningen Resultat, vår systertidning Balans samt från övriga relevanta källor. Följ oss också Resultat på Facebook för att inte missa några nyheter.

Funderar du på hur coronaviruset påverkar just dig och ditt företag? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare.

FAKTA OM FAR:

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.