Loading...
Nyheter

Så här fungerar ersättningen för karensavdraget

Karensavdraget ska inte vara ett hinder att vara hemma under coronapandemin. Ersättningen för avdraget är en av de åtgärder som förlängts till årsskiftet. Så här fungerar det.

1 januari 2019 ersättes karensdagen med ett karensavdrag i syfte att det skulle bli mer rättvist för den som var sjuk och avdraget skulle också vara mer förutsägbart. I normalfallet är karensavdraget 20 procent av den sjuklön som medarbetaren får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk. Avdraget räknas ofta ut exempelvis av en auktoriserad lönekonsult eller direkt i lönesystemet.

Men i våras, i samband med att coronapandemin tog fart, beslutade regeringen om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars till och med 31 december för att människor ska stanna hemma om de är sjuka.

Beloppet höjdes 1 juni från 700 kronor till 804 kronor och beloppet gäller alla som beviljas ersättningen.

Som arbetsgivare betalar du ut sjuklön och gör karensavdrag som vanligt om en av dina medarbetare blir sjuk. Den anställde får sedan ansöka om ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan via e-tjänsten Mina sidor på fk.se. Blir den anställde sjuk igen inom fem kalenderdagar ska du inte göra något nytt karensavdrag.

Är du egenföretagare och har karens i sjukperiodens början? I så fall ansöker du om ersättning för karens via e-tjänsten när dagarna med karensavdrag har gått.

Har du aktiebolag? I så fall fungerar det på samma sätt som för den som är anställd. De första 14 dagarna får du sjuklön med avdrag för karens. Och sedan kan du ansöka om ersättning via Försäkringskassans e-tjänst.

Charlotta Marténg
Foto:
Getty Images

Läs mer: Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Mer på Resultat om de  nya reglerna:

Läs mer: Förlängda åtgärder inom sjukförsäkringsområdet 
Läs mer: Så här fungerar ersättningen för sjuklönekostnaden
Läs mer: Nya regler för läkarintyg

RÖR DET HÄR DIG? DISKUTERA FRÅGAN MED DIN REDOVISNINGSKONSULT/LÖNEKONSULT