Loading...
Krönika

Så kan entreprenörer gå vinnande ur krisen

Sven Cristea, KPMG, även känd som ”#Tillväxtrevisorn”, kommer under våren att skriva krönikor på tidningenresultat.se om aktuella och relevanta trender och frågeställningar inom startup och tillväxtsektorn – ämnen han dagligen stöter på i sitt arbete som revisor på KPMG.

De senaste veckorna har varit hektiska – som sig bör när alla börsbolag och expansiva tillväxtbolag behöver stänga sina räkenskapsår. Utöver intensivt revisionsarbete har vi också börjat se början på slutet av en fantastisk högkonjunktur. De senaste månaderna har ett antal bolag i min närhet ansökt om rekonstruktioner och konkurser. Det i kombination med ökande lagernivåer samt nervösa banker och andra finansiärer gör att man med rätta bör börja fundera på hur företagets och framförallt entreprenörens riskprofil ser ut.

Många av de entreprenörer jag arbetar med ser en lågkonjunktur som det perfekta tillfället att flytta fram sina positioner på marknaden och det är onekligen häftigt, men för att kunna göra det måste man bygga en stark position och ett förtroende med viktiga aktörer och partners. Så, låt mig ge några korta tips.

Först och främst – säkerställ att du har en god relation till din bank och håll banken löpande uppdaterad om hur affären utvecklas – även om du inte har specifika lånevillkor (”covenants”) för detta. Onödigt? Kanske, men förmodligen inte, och för att citera min gamle körskollärare, Lennart: ”Visst – du har rätt Sven, men vill du att det ska stå att du hade rätt på din gravsten?” Så, gör som #Tillväxtrevisorn – lyssna på Lennart.

Skälen till att hålla banken uppdaterad handlar om att visa att du som entreprenör har koll på läget, vilket bygger förtroende som du kommer ha nytta av vid det där förvärvet under brinnande lågkonjunktur.

Andra aktörer som är bra ha att en dialog med tidigt och löpande är till exempel ALMI Företagspartner, som till skillnad från bankerna ska ta mer risk och därför funkar de i normalfallet perfekt som ett komplement till egen respektive bankfinansiering. Däremot är det precis som vanligt – det är viktigt att ha en etablerad och förtroendefylld dialog INNAN tillfället uppstår – så ifall du inte känner någon på ALMI – kolla upp möjligheterna i din region NU!

På temat NU: Jag var och lyssnade på NA-KD’s grundare och VD Jarno Vanhatapio häromdagen och han sade något kärnfullt och klokt; ”Låt oss snabbspola sex månader – vad kommer vi då ångra att vi inte gjort? Låt oss göra det NU”. Det gäller för alla – inte bara för entreprenörer, det är lätt att gräva där man står, men ibland måste vi gå över ån efter vatten, för det är där vi utmanas och blir bättre, det är där vi bygger vår framgång. 

Angående just framgång också har jag de senaste veckorna talat med många entreprenörer om hur man bygger ett framgångsrikt team. De flesta nämner då optionsprogram som en viktig del i att bygga framgång – och lite provokativt brukar jag säga att jag inte tror på det som den första åtgärden. Det förbryllar många, men jag tror helt enkelt inte att pengar är drivkraften för särskilt många där ute, utan att det mer handlar om att kunna vara med och påverka. Det innebär alltså att optioner inte per definition kommer att skapa framgångsrika bolag eller team.

Många av de bästa* bolagen jag arbetat med har aldrig haft ett optionsprogram och de har ändå lyckats bygga starka team med extremt högt engagemang. Så lägg i stället tid, energi och resurser på att bygga en inkluderande företagskultur där alla vill gå de där extra stegen.

Om man ändå är inne på olika typer av incitamentsprogram som inte innebär högre lön eller bonusar så kan man prata om teckningsoptioner, personaloptioner och kvalificerade personal-optioner. De senare har blivit allt vanligare och innebär att man som anställd kan teckna dem utan några skattekonsekvenser idag och det innebär dessutom att man inte behöver värdera varken bolaget eller optionerna. Det finns helt enkelt mycket som talar för kvalificerade personaloptioner, även om det under dess första år varit stökigt med hur tilldelningen ska ske (i strid med Aktiebolagslagen, vilket gjorde många advokatbyråer lite avigt inställda – det får vi ha respekt för!). Det har dock börjat landa nu!

Personligen är jag övertygad om att entreprenörer kan skapa drivna team genom att låta medarbetarna äga en del av bolaget, som delägare. Det finns flera sätt att möjliggöra för medarbetare att köpa in sig till rimliga värden, t ex en ny holding-bolagsstruktur, vilket dock kräver en marknadsvärdering av verksamhetsbolagen. För mer information om hur det görs i praktiken – håll utkik efter min kommande serie i Resultat om just olika typer av incitamentsprogram.

Med det sagt – se till att bygga den där företagskulturen, med drivna och engagerade medarbetare – det är människorna och de goda relationerna ni byggt med övriga aktörer som kommer se till att ni går ur den stundande lågkonjunkturen som vinnare. Eller som Graham Bell sade; ”Förberedelse är nyckeln till framgång, framför allt annat”

Sven Cristea, #Tillväxtrevisorn

*Jag inser att det där med framgång och bäst kan tolkas extremt olika beroende på vem som definierar det. Låt oss bara landa i att min tolkning av framgångsrika bolag är: Hållbara företag med lönsam tillväxt. 

Om Sven Cristea: Även känd som #Tillväxtrevisorn, är partner och auktoriserad revisor på KPMG – verksam huvudsakligen i Göteborg och Stockholm. Han är dessutom nationellt ansvarig tillväxtsektorn, KPMG:s VÄXA. Sven arbetar med hundratals framgångsrika startups och tillväxtbolag och har unik insyn, erfarenhet och kompetens av att hjälpa dessa bolag på deras tillväxtresor.