Loading...
Nyheter

Så påverkas företagare av informationsplikten för skatterådgivare

Företagare behöver ha koll på DAC6, rapporteringsplikten vad gäller vissa gränsöverskridande skattearrangemang. Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Resultat har tidigare skrivit om informationsplikten för skatterådgivare och i viss mån revisorer. Det har nu börjat gälla och är något som påverkar både stora och mellanstora företag som har finansiering utomlands. Det påtalar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

– Så fort du har en utlandsbetalning eller någon form av överföring till utlandet ska du fråga dig: Är det här något som Skatteverket behöver upplysas om? Den frågan måste stämmas av med skatterådgivaren eller revisorn, säger Hans Peter Larsson.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavsson

I korta drag går DAC6 ut på att skatterådgivare som erbjuder företag internationella skatteupplägg blir skyldiga att rapportera uppläggen till Skatteverket, som i sin tur ska dela informationen med andra skattemyndigheter i EU.

Syftet med direktivet är bland annat att ge skattemyndigheterna tidig information om nya former av så kallad aggressiv skatteplanering och i vilken grad sådan används.

– Som företagare måste du känna till att den här skyldigheten finns, understryker Hans Peter Larsson.

GÄLLER DET HÄR DIG? HÖR EFTER MED DIN RÅDGIVARE/REVISOR.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto toppbild:
Getty Images