Loading...
Skattekrönika

Sänkta skatter kan förenkla skattesystemet

Hur då tänker du? Jo, den höga skatten på arbete, främst skatten på en extra arbetsinsats, gör att en rad olika sänkningar av arbetsgivaravgiften införts liksom skattereduktioner för snart alla tjänster man kan tänka sig. Skattesystemet liknar närmast en Hemtexbutik; det är alltid rea på något. Betalar man fullt pris känner man sig lurad. Vad som nu är ordinarie pris.

Det senaste exemplet, och det tror jag tyvärr är befogat i den extraordinära tid vi nu befinner oss i, är de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19 och 23 år som nu föreslås. I förslaget som nu sänds till riksdagen listas även de nedsättningar som redan gäller. Det får mig att hajja till. Man ser även skogen, inte bara alla träden.

  • Nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år.
  • Nedsatta socialavgifter för personer över 65 år.
  • Regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen.
  • Nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling.
  • Nedsatta arbetsgivaravgifter för företag som anställer en första person. Föreslås nu utökas.

Vi har därtill tvingats införa omfattande skattereduktioner för rut- och rottjänster, vilka nu även de utökas, för att mota svartarbetet i grind och skapa vit sysselsättning. För att utländska experter och forskare ska söka sig hit har vi infört lägre expertskatt för dessa. Att hantera dessa regler kostar tid och pengar, förutom att det försvårar planering i företagen.

I förra veckan kom Klas Eklund med ett förslag till en ny skattereform. I detta ingår en betydande sänkning av skatten på arbete. Genomförs förslaget i denna del behövs kanske inte alla dessa nedsättningar och undantag? Jag har inte räknat närmare. Men det bör göras när vi lämnat pandemin bakom oss.

Skattesystemet skulle då bli både enklare och tydligare. Just det är FAR:s take!

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR
Foto: Christian Gustavsson