Stöd för enskilda företagare går att söka från måndag

Nu ska även enskilda näringsidkare få stöd i coronatider. Från och med 9 november kan de söka ett särskilt omsättningsstöd.