Loading...
Nyheter

Ta digitaliseringen på allvar– var inte rädd för att ändra affärsmodellen

Svenska företag riskerar att halka efter på grund av att de inte hänger med i den snabba digitala utvecklingen.

Digitaliseringen har många fördelar, den sparar tid och pengar och ger ökad kvalitet när manuella processer och därmed felkällor byggs bort. Administrativa processer, allt från rapportering av arbetstid till kontraktsskrivning, blir säkrare och mer rationella.

Detaljhandel och logistikintensiva företag har mycket att vinna på digitaliseringen. Den gör det också möjligt för små företag att växa snabbt. Men delar av Sverige sackar efter.

– Här jobbar många med it och digitalisering. Men ibland saknas de kunskaper som krävs, företag lider av kompetensbrist, säger John Burman, senior manager inom digital transformation och innovation på KPMG.

Han och hans kollega Jens Nordmark, arkitekt för digital transformation på KPMG, säger att lösningen ofta är att anlita en specialist som får ett helhetsansvar för den stora digitaliseringsplanen.

– Anlita en specialist som får skapa en plan och som kan rekrytera personal med de rätta kunskaperna. En förutsättning är att specialisten får rätt mandat för att kunna genomföra förändringar, säger Jens Nordmark.

Det är vanligt att anställda på företag och organisationer vid sidan om it-avdelningen skaffar program på egen hand. Detta medför stora kostnader och kan dessutom innebära stora risker, om intern information läggs på allmänna sajter.

– Förklaringen till att detta sker är att den digitala transformationen går så snabbt att it-avdelningarna inte hänger med, säger John Burman.

Inom detaljhandeln i Sverige är Toy R Us ett företag som tvingades i konkurs. Många bedömare har pekat på att företaget inte tog vara på digitaliseringens möjligheter. CD On, å andra sidan, arbetar som en digital plattform där köpare och olika företag möts, en betydligt modernare lösning.

En fara med digitaliseringen är att det blir lätt att kopiera andra företags affärsidéer. Det är delvis vad Amazon har gjort och nu bävar många inom svensk detaljhandel inför den dag då Amazon etablerar sig här på riktigt.

Det finns också de som är rädda för att förlora sina jobb när digitaliseringen tar över. I matvaruaffärer, till exempel, är det vanligt att kunder själva skannar sina varor. Behovet av personal i kassorna minskar.

Så här sa Icas koncernchef Per Strömberg i en intervju med TT förra året.

– Digitaliseringen är vår största utmaning. Vi kan effektivisera i butikerna. I stället anställer vi personer som är duktiga på it och artificiell intelligens. Det handlar om ett stort kompetensskifte i dagligvaruhandeln.

John Burman pekar på möjligheterna.

– Ta till dig digitaliseringen på allvar och var inte rädd för att förändra företagets affärsmodell.

Björn Dickson

Digitala id-kort

John Burman och Jens Normark på KPMG anser att det är ett misslyckande att Sverige inte har infört ett statligt digitalt id-kort, såsom Danmark har gjort.

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer i Sverige: BankID från bankerna, AB Svenska Pass e-legitimation på Skatteverkets id-kort och Freja eID+ som finns i en app från Verisec.

BankID är Sveriges mest använda e-legitimation. AB Svenska Pass och Freja eID+ har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom Myndigheten för digital förvaltning.

Källa: Digg, Myndigheten för digital förvaltning.