Loading...
Nyheter

Tandskadad revisor ersätts inte för friskvårdsskada

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit en begäran om arbetsskadeersättning från en revisor som ådrog sig en tandskada under en friskvårdstimme.

Under en hockeymatch slog skatterevisorn ut en tand. Olyckan ledde till tand- och läppskador och ägde rum under en friskvårdstimme under betald arbetstid. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen definitivt avslagit revisorns begäran om ersättning för tandvårdsskador.

Domen kommer efter att såväl försäkringskassan som kammarrätten sagt nej till ersättning. Högsta domstolen går på de tidigare instansernas linje. Visserligen så ersätts arbetsskador av arbetsskadeförsäkringen, som ingår i den allmänna försäkringen. Och skadan inträffade vid friskvårdsaktivitet under arbetstid.

Men arbetsgivaren hade inget intresse av att den anställde utövade aktiviteten, utan revisorn deltog av egen fri vilja. Den indirekta fördelen att anställda tar hand om sin hälsa genom att motionera är inte tillräckligt enligt domstolen. En ersättningsbar arbetsskada måste uppstå vid en friskvårdsaktivitet som har ett samband med den anställdes arbetsuppgifter.

Utöver det så ställer anställningen som revisor inga särskilda krav på god fysik för att dennes arbetsuppgifter ska kunna utföras. En revisor anses därför inte vara beroende av träning på arbetstid för att hålla formen och enligt Högsta förvaltningsdomstolen finns därför inte ett tillräckligt starkt samband mellan olyckan och arbetet.

Martin Wallström

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2069-19