Loading...
Nyheter

Tillfällig föräldrapenning förlängs

I våras infördes tillfällig föräldrapenning i samband med skolstängning på grund av covid-19. Reglerna som gällde till årsskiftet har nu förlängts till och med 30 april 2021.

Om skolan stänger på grund av covid-19 har föräldrar som måste stanna hemma med sina barn kunnat ansöka om tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, i stället för att ta ut semesterdagar.

Åtgärden som regeringen beslutade om i våras skulle egentligen löpt ut vid årsskiftet. Men under torsdagen kom beskedet att de tillfälliga åtgärderna förlängs. Förhoppningen är att stärka den ekonomiska tryggheten, minska belastningen på sjukvården och bidra till minskad smittspridning.

Åtgärderna som förlängs till 30 april 2021 är:

– Tillfällig föräldrapenning i samband med skolstängning.
– Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta.
– Undantag från kravet på läkarutlåtande för att styrka särskilt vård- och tillsynsbehov för rätt till tillfällig föräldrapenning i vissa situationer för barn som är mellan 12 och 16 år.

Charlotta Marténg
Foto: Getty Images

Läs mer: Försäkringskassan om vad som gäller kring olika åtgärder under coronapandemin