Loading...
Nyheter

Tjuvar kan snart portas från butiker

Från 1 mars ska det gå att porta tjuvar från butiker. Den som stjäl upprepade gånger eller trakasserar de anställda i en butik ska kunna motas bort.

Många butiker plågas av tjuvar och störande personer. Tjuvarnas favoriter är dyrt kött, till exempel oxfilé, samt skönhetsprodukter och rakhyvlar.

Riksdagen gav klartecken till den nya lagen om tillträdesförbud till butiker i slutet av januari. Med den nya lagen ska en åklagare kunna besluta om tillträdesförbud för en person. Tillträdesförbudet ska kunna gälla ett år i taget.

Den som bryter mot förbudet ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Björn Dickson
Foto:
Getty Images