Loading...
Nyheter

Tusentals företag får omställningsstöd för sommaren

Närmare 6 000 företag har hittills fått del av omställningsstödet för maj, juni och juli. I snitt har deras omsättning minskat med 74 procent jämfört med samma period förra året.

De tre näringarna som har fått mest omställningsstöd hittills för maj, juni och juli är hotell och restaurang (84 miljoner kronor), transportföretag (50 miljoner kronor) och handeln (30 miljoner kronor).

Totalt har cirka 6 000 svenska företag fått i 47 000 kronor i genomsnitt i stöd. Företagen i Stockholmsregionen har fått totalt 117 miljoner, i Västra Götaland närmare 48 miljoner och i Skåne drygt 25 miljoner.

– Kraven för att få stöd är att omsättningen minskat med minst 40 procent i maj och 50 procent i juni och juli, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Att det verkliga tappet är så mycket större visar hur hårt pandemin drabbar vissa företag.

Resultat har i veckan skrivit att regeringen föreslagit att både omställningsstödet och möjligheten att få anstånd med skatten ska förlängas ytterligare. För närvarande söker ungefär sex hundra företag om dagen omställningsstöd. Sista dag för att ansöka är 30 november 2020.

Sofia Hadjipetri Glantz
Foto:
Getty Images

Läs mer: Förlängda krisåtgärder för företagen
Läs mer:
Förlängt omställningsstöd för coronadrabbade företag
Läs mer: Stöd för enskilda företagare går att söka från måndag