Loading...
Bättre resultat

Välj ombud med omsorg – ansvaret är ditt eget

Avstämning av stöd vid korttidsarbete har varit i fokus under sommaren. Uppgifterna som ska in till Tillväxtverket är många och det gäller att få allt rätt.

Stöd vid korttidsarbete har varit en av de stora åtgärderna för att hjälpa företagen att hålla sig flytande under coronatider. Men många stödåtgärder har inneburit en hel del administration för företagen. Företag som till exempel har fått stöd för korttidsarbete måste göra en avstämning med Tillväxtverket tre månader efter att ansökan godkänts.

Den första avstämningsperioden var i somras, i andra halvan av juni. I samband med det framkom kritik mot att två veckor var för kort tid för en så omfattande avstämning. Det fick regeringen och riksdagen att agera och avstämningstiden förlängdes till fyra veckor från och med 6 juli.

Företag som fått stöd för maj har sin avstämningsperiod 1-28 augusti, stöd för juni 1-28 september och stöd för juli 1-28 oktober. På Tillväxtverkets webb finns information kring hur avstämningen går till. I samband med avstämningen finns också möjlighet att ansöka om ytterligare stöd.

Vid avstämningen ska det faktiska utfallet för korttidsarbetet under stödperioden sammanställas. Det är alltså möjligt att justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare stöd eller att du blir återbetalningsskyldig. Har du fått för mycket stöd kommer det att räknas av om du söker ytterligare stöd.

Många företag väljer att ta hjälp av ett ombud, ofta en redovisningskonsult som har koll på företagets redovisning och bokföring, då det är en hel del uppgifter kring bland annat lön som ska lämnas in till Tillväxtverket.

Avstämningen består av fyra delar:

  • Kontrollera dina uppgifter.
  • Gör avstämningen − i det här steget fylls utfallet av de tre första månaderna i. Eventuell frånvaro fylls också i och om du behöver justera avtalsnivån till 80 procent för maj, juni och juli är det möjligt.
  • Söka ytterligare stöd.
  • Meddela om du önskar förlängning − när ansökan om stöd godkändes beviljades automatiskt stöd i sex månader. Stödet kan förlängas med tre månader.

Charlotta Marténg
Foto: Getty Images

Läs mer: 3 saker du bör  veta om din redovisningskonsult
Läs mer: Förtroende viktigt när du väljer redovisningskonsult